Τμήμα Μελετών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442982

Γραφείο: 2125

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο για:
α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών μελετών ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών,
β) την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη προδιαγραφών και τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στα κτηριολογικά πρότυπα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς του Δημοσίου,
γ) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους,
δ) τη σύνταξη κτηριολογικών προγραμμάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον έλεγχο και την έγκριση κτηριολογικών προγραμμάτων κτηρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,ύστερα από πρόταση των ιδίων,
ε) τη γνωμοδότηση για παρεκκλίσεις σε όρους δόμησης σχολικών μονάδων Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
στ) τη συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα και το χειρισμό κάθε θέματος σχετικού με το κτήριο που στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ),
ζ) την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα