Τμήμα Τεχνικό

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442940

Γραφείο: 2122

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τεχνικό είναι αρμόδιο για:
α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων ή παροχής υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους
πόρους, και τη συγκρότηση των σχετικών επιτροπών,
β) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τον καθορισμό των γενικών και τεχνικών όρων και προδιαγραφών των διακηρύξεων για εκτέλεση συμβάσεων, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας, κατά την εποπτεία της εκτέλεσής τους, κατά την έγκριση των μελετών και την παραλαβή τους,
γ) την προετοιμασία των Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και κάθε Παρεπόμενου Συμφώνου, στα πεδία αρμοδιότητάς του,
δ) την ανάθεση και παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης του κτηρίου που στεγάζεται το Υπουργείο,
ε) τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς και των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης,
στ) την εποπτεία του Τεχνικού Συμβουλίου Υπουργείου και την εξέταση αιτήσεων θεραπείας που αφορούν και τους εποπτευόμενους φορείς,
ζ) την κατάρτιση συμβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία εκτέλεσής τους που αφορούν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα