Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442428

Γραφείο: 2121

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας εξοπλισμού είναι αρμόδιο για:
α) τον προγραμματισμό της προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, της επίπλωσης των κτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,
β) την προμήθεια εξοπλισμού, την παραλαβή, την εγκατάσταση και τον έλεγχο της λειτουργίας του,
γ) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
δ) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και για παροχή υπηρεσιών για τις μονάδες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ε) τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα