Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442524

Γραφείο: 0009

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
β) την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
ε) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων που είναι αναγκαίες για τα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν σε διοικητικές−σχολικές μονάδες, μαθητικό δυναμικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στ) την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του Απόδημου Ελληνισμού,
ζ) τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα