Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443079

Γραφείο: 0020

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών των φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
β) την ανάλυση, τον καθορισμό των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό διαδικασιών για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
ε) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση των βάσεων δεδομένων, που είναι αναγκαίες για τα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν σε ιδρύματα και φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό και φοιτητές/σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στ) την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν σε διαδικασίες του προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών,
ζ) τη συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών και δικτυακών πυλών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα