Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442706

Γραφείο: 0019

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:
α) τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως η μισθοδοσία διοικητικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου, Τακτικός Προϋπολογισμός,Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.α.,
β) τη διαχείριση και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, όπως αρχείο διοικητικών υπαλλήλων και διαχειριστικά θέματα αυτού,
γ) τη διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση και διακίνηση των εντύπων και ηλεκτρονικών εγγράφων όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και παρακολούθηση−διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα