Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442017

Γραφείο: 0018

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για:
α) τη διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων για την προετοιμασία και δημιουργία αρχείου εξετάσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,
β) την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία βαθμολογιών υποψηφίων, αιτήσεων υποψηφίων με προτιμήσεις, επεξεργασία βαθμολογίας και την έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής των ανωτέρω κατηγοριών σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) τη δημιουργία και οργάνωση βάσεων δεδομένων υποψηφίων για πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και έκδοση των αποτελεσμάτων,
δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των λογισμικών,
ε) τη συγκέντρωση δεδομένων και την πλήρη τεκμηρίωση κάθε φάσης των έργων ΤΠΕ που αφορούν σε όλα τα είδη εξετάσεων του Υπουργείου,
στ) την επεξεργασία στατιστικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις βάσεις δεδομένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε εξετάσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα