Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442018

Γραφείο: 0016

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Τομέων Έρευνας και Τεχνολογίας/Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
α) τη διαχείριση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών των Γενικών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
β) τη σύνδεση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜ και ΝΓ) με άλλα δίκτυα επικοινωνιών,
γ) την προώθηση της χρήσης Νέων Τεχνολογιών και την ενσωμάτωση των αρχών και των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης,περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,στο σύνολο της διά βίου μάθησης,
δ) την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη χρησιμοποίησή του στο σύνολο της διά βίου μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
ε) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο της διά βίου μάθησης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα