Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442028

Γραφείο: 0008

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών, Δικτύων είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία της τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών των εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολικών μονάδων και τον συντονισμό των περιφερειακών υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
β) τις δικτυακές συνδέσεις με τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
γ) την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του Υπουργείου,
δ) τις διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα του Δημοσίου ή του Iδιωτικού τομέα,
ε) τη λειτουργία και τον χειρισμό συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) του δικτύου του Υπουργείου,
στ) την οργάνωση της βιβλιοθήκης μαγνητικών μέσων με βάση πρότυπα,
ζ) την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών δικτύου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα