Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443051

Γραφείο: 0090

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
α) τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, της επικύρωσης όλων των εξερχομένων εγγράφων και την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
β) τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
γ) την τήρηση του Γενικού Αρχείου των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,
δ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ε) την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και εγγράφων μέσω πληροφοριακών συστημάτων Vertical Blanking Interval (VBI) ή άλλων παρόμοιων συστημάτων,
στ) την οργάνωση και διαχείριση βιβλιοθήκης του Υπουργείου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα