Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443077

Γραφείο: 0117

Αρμοδιότητες

Είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση, τήρηση, αναμόρφωση, προσαρμογή και υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Άμυνα),
β) την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, δέσμευση και επίταξη υλικών και μέσων,
γ) την εκπαίδευση και εξουσιοδότηση διαβάθμισης προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Πολιτική Άμυνα),
δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας των εποπτευόμενων Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής,
ε) την παρακολούθηση και τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου,
στ) την τήρηση και επίβλεψη ασφάλειας και υποδομών Υπαρχείου ΕΤΝΑ Υπουργείου,
ζ) τις αναστολές Κατάταξης Εφέδρων σε Επιστράτευση (προτάσεις, απογραφές, κατανομή βιομηχανιών),
η) την παρακολούθηση και τήρηση Συστημάτων και Μέτρων Συναγερμού,
θ) θέματα Πολιτικής Άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια,
ι) τη μέριμνα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων,
ια) ενέργειες για ό,τι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα,
ιβ) την κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα,
ιγ) Ενέργειες για οτιδήποτε άλλο που από τη αποστολή του επιβάλλεται για την αντιμετώπιση κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα,
ιδ) θέματα Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα