Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442993

Γραφείο: 2078

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Β΄ Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την υποβολή προτάσεων για κατάρτιση προϋπολογισμού στο τμήμα Α΄ για κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια, Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) σε ετήσια βάση,
β) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης, εκτός δαπανών εξετάσεων,
γ) τη μεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
δ) τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Εκπ/ση,
ε) τη σύνταξη των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α) για συμβάσεις μεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τις ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων,τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίου ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση, καθώς και τις ΚΥΑ για τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης σε περίπτωση πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ στο Υ.Π.ΑΙ.Θ.,
στ) τη σύναψη συμβάσεων για τη διευκόλυνση μετακινήσεων φοιτητών και μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) εντός των οικονομικών περιθωρίων του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
ζ) την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικου Ελεγχου(ΥΔΕ) για την καταβολή του φοιτητικού – στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα