Τμήμα ΣΤ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443074

Γραφείο: 2163

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Στ΄ Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι αρμόδιο για:
α) τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων,
β) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενωναναφορών,
γ) τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), και σε άλλους προβλεπόμενους φορείς και στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή,
δ) την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων
ε) τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων,
στ) την παροχή οδηγιών στους εποπτευόμενους φορείς για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα