Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443113

Γραφείο: 2081

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:
α) τη συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων,πληρωμών και δαπανών,
β) τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολο−γισμού και του ΠΔΕ σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και την υποβολή τους στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους,
γ) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών,
δ) την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή,
ε) την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε ετήσια βάση εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών,
στ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης,
ζ) τον έλεγχο και αποστολή δικαιολογητικών, για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως, νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών (και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου), κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών Υπουργείου, καθώς και δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών,
η) την εκκαθάριση υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα