Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης προϋπολογισμού εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443207

Γραφείο: 2080

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Β΄ Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την πληρωμή των υποχρεώσεων, που έχουν αναληφθεί με σχετικές συμβάσεις, σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ κ.λπ.) για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών της χώρας,
β) την εκκαθάριση της δαπάνης των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές,
γ) την επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές,
δ) την έκδοση, τον έλεγχο και την μέριμνα για την απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (Χ.Ε.Π). για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό,
ε) την εξόφληση δαπάνης από προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ.,
στ) την καταβολή εισφορών σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων,
ζ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα