Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης αποδοχών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443263

Γραφείο: 2042

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο
για:
α) την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
β) τις αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται,
γ) τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω Δ24−ΓΛΚ,
δ) την καταβολή μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, εκπ/κη άδεια, είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), μέλη που διατίθενται στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
ε) τη συγκέντρωση παραβόλων φοίτησης στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες,
στ) την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς,
ζ) την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) λόγω συνταξιοδότησης,
η) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.,
θ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
ι) την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα