Τμήμα Ζ’ Εγγραφών προβλέψεων θέσεων, οδηγιών και λοιπών θεμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443089

Γραφείο: 3041

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Ζ' Εγγραφών Προβλέψεων θέσεων οδηγιών και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών της ίδιας Διεύθυνσης,
β) την εγγραφή προβλέψεων θέσεων του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των φορέων τους, του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και τη μεταφορά των πιστώσεων (αιτήματα − αποφάσεις) για αποσπάσεις−μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου,
γ) την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου των περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ,
δ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
ε) την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποζημιώσεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα