Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442027

Γραφείο: 2173

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
α) τις προμήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και την σύνταξη και υπογραφή των απαιτούμενων συμβάσεων για τις ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων,Διευθύνσεων ή Ανεξάρτητων Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και των Γενικών Γραμματειών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
β) τη συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τον ετήσιο προγραμματισμό των υπό προμήθεια αγαθών – υπηρεσιών και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από τις εν λόγω προμήθειες,
γ) την κατάρτιση και υποβολή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών(Ε.Π.Π.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από συγκέντρωση των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Ανεξάρτητα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς επίσης και από τις Γενικές Γραμματείες, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για τα υπό προμήθεια αγαθά απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών,
δ) την παραχώρηση αυτοκινήτων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για την πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), στη διενέργεια διαγωνισμών εκτύπωσης και προμήθειας αριστείων,βραβείων καθώς και ψηφοδελτίων για τα αιρετά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε). και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
Από τις αρμοδιότητες εξαιρούνται οι συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, οι συμβάσεις εκπόνησης, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών καθώς και κάθε θέμα που σχετίζεται με συγχρηματοδοτούμενα έργα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα