Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόμενων Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442356

Γραφείο: 2047

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών,Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και Εποπτευομένων Φορέων είναι αρμόδιο για:
α) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημόσιων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
β) τα πειθαρχικά θέματα του προσωπικού των ανωτέρω φορέων,
γ) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συσταθούν εφεξής ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, εκτός εκείνων που ανήκουν εξ αντικειμένου στην καθ' ύλην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων,
δ) την εποπτεία αυτοτελών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα