Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443422

Γραφείο: 1111

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
β) την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας, για Γυμνάσια, Λύκεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
γ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εξεταστέα και διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις οδηγίες και στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων,
δ) τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
ε) τα θέματα που αφορούν σε ζητήματα σπουδών και βιβλίων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, και στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
στ) τον σχεδιασμό, την προώθηση υποστήριξη και αξιολόγηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
ζ) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον συντονισμό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ),
η) την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευση,
θ) τις άδειες διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία και τις άδειες εισόδου στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων,
ι) την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών Αγώνων,
ια) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα σπουδών στους Σχολικούς Συμβούλους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα