Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443272

Γραφείο: 1115

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για:
α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών των Γυμνασίων, Λυκείων, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,
β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών,
δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και για τα θέματα φοίτησης μαθητών,
ε) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), λειτουργία τάξεων υποδοχής και στη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων και υλοποίηση Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης,
στ) το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων,εκδρομών – περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφόρα στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και την φοίτηση των μαθητών των ανωτέρω τύπων σχολείων,
ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τους μαθητικούς διαγωνισμούς,
η) την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη – λήξη διδακτικού έτους, αργίες – διακοπές, άδειες εισόδου φορέων και ιδιωτών, ποινές και διαγωγή μαθητών και εκθέσεις λειτουργίας Δ/νσεων,
θ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους,
ι) θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις,
ια) άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και Μέσα μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ),
ιβ) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα δίκτυα σχολικών δραστηριοτήτων,
ιγ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
ιδ) την εποπτεία των δομών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑΣΕΠ)
ιε) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σεξουαλικής αγωγής, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα