Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443240

Γραφείο: 1117

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
β) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων στις εκπαιδευτικές μονάδες της Δημόσιας και Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
γ) τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση,
δ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων, στον καθορισμό της ύλης και του αριθμού των διαγωνισμάτων τετραμήνων καθώς και στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων καθώς και τις οδηγίες μαθημάτων,
ε) τα θέματα που αφορούν τη διασύνδεση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας,
στ) την παρακολούθηση και αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και του συστήματος πιστωτικών μονάδων,
ζ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής, στη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων, στην υλοποίηση προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για όλα τα παραπάνω,
η) το σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού,
θ) την εποπτεία των σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση των μονάδων αυτών,
ι) την εποπτεία των σχολικών μονάδων της Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση των μονάδων αυτών καθώς και κάθε άλλο διοικητικό θέμα,
ια) την εποπτεία της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα