Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442212

Γραφείο: 1090

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για:
α) την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες καθώς και των Σχολικών Εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
β) τα θέματα που αφορούν στα κυλικεία των σχολικών μονάδων της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στις μαθητικές κατασκηνώσεις,
γ) τις άδειες εισόδου, διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία,
δ) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών,
ε) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,
στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και τα θέματα φοίτησης τους,
ζ) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
η) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
θ) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σεξουαλικής αγωγής, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα