Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442333

Γραφείο: 1069

Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι αρμόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των Γενικών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων καθώς και όλων των λοιπών ανώτερων στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης,
β) τη δημιουργία και τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων των αποσπασμένων διευθυντών και συντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους,
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών−μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των Συμβουλίων Επιλογής,
ε) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Ε),
στ) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των Γενικών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των μελών Κ.Υ.Σ.Ε. και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής,
ζ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και λοιπών στελεχών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα