Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443388

Γραφείο: 1053

email: 

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι., της ακαδημαϊκής τους
διάρθρωσης και για θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους, με την επεξεργασία, κατάρτιση και προώθηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κανονιστικών πράξεων,
β) την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.) που αφορούν στην επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων ΤΕΙ,
γ) τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου,
δ) την οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
ε) την οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
στ) την οργάνωση και λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών, του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση,
ζ) την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ),
η) την παρακολούθηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα προαναφερόμενα θέματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα