Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443177

Γραφείο: 2156

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία είναι αρμόδιο για:
α) θέματα που αφορούν στην έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ, των κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με ιδρύματα της Αλλοδαπής καθώς και οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών,
β) θέματα που αφορούν στη μελέτη και εισήγηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού προτεραιοτήτων χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
δ) θέματα που αφορούν στη μελέτη και εισήγηση για την έκδοση απόφασης πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ,
ε) θέματα εποπτείας των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) και των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.),
στ) τη μελέτη και εισήγηση για την ενίσχυση συνεδρίων και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ,
ζ) θέματα που αφορούν τη σύζευξη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα