Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103443386

Γραφείο: 1048

Email: dqa@minedu.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδιο για:
α) τη μελέτη και επεξεργασία δεδομένων και στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την Ανώτατη Εκπαίδευση όπως ιδίως με τα προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων σπουδών των Α.Ε.Ι., και με τους φοιτητές,
β) την κατάρτιση και υποβολή σχετικών προτάσεων για ζητήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και εισηγήσεων για τα προγράμματα εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα