Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442474

Γραφείο: 2157

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδιο για:
α) τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και στις εργασίες των οργάνων διοίκησης των Διεθνών Οργανισμών, στους οποίους η Ελλάδα είναι κράτος−μέλος, που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου
β) τον ορισμό των εκπροσώπων του Υπουργείου σε διεθνείς, περιφερειακούς και Εθνικούς Οργανισμούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
γ) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς,
δ) τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς,
ε) τη σύναψη και ανανέωση διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών και των εκτελεστικών Μορφωτικών Προγραμμάτων τους μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών και για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπουν τα ανωτέρω Προγράμματα, με στόχο την προώθηση και επέκταση των διμερών εκπαιδευτικών σχέσεων της χώρας μας και τη διεθνή εκπαιδευτική συνεργασία,
στ) θέματα διοργάνωσης της φιλοξενίας ξένων επισήμων από Διεθνείς Οργανισμούς,
ζ) τα προγράμματα φιλοξενίας μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Κύπρο στην Ελλάδα και αντίστροφα,
η) την υποστήριξη διαγωνισμών ξένων πρεσβειών στην Αθήνα για καθηγητές και μαθητές, σπουδαστές στους τομείς της Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα