Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442149

Γραφείο: 1031

Αρμοδιότητες

H Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου είναι αρμόδια για:
α) την υλοποίηση Έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) καθώς και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΣΕΣ),
β) την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων,
γ) τη διαχείριση εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (εθνικό σκέλος ΠΔΕ),
δ) την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου των οποίων την εκτέλεση αναλαμβάνουν Δ/νσεις του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης, η υπηρεσία εκτελεί χρέη Δικαιούχου για λογαριασμό εποπτευόμενων πιστοποιημένων από το Υπουργείο φορέων.
2. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περιγράφονται στις ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν όπως ισχύουν (ΚΥΑ 1172631.12.2014(Β 2126) ).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα