Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442172

Γραφείο: 3029

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα που αφορούν στη θρησκευτική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος,
β) την ίδρυση Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, την αναστολή λειτουργίας, τη μετατροπή του τύπου, τη μεταφορά της έδρας, τη συγχώνευση και κατάργηση, τα προγράμματα λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων των μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) τους διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, απολύσεις και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
δ) την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
ε) τα θέματα διοίκησης και εποπτείας των Σχολείων της «Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» και της «Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας»,
στ) τα θέματα ισοτιμίας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προς τα αντίστοιχα της λοιπής Δημόσιας Εκπαίδευσης και των τίτλων αυτών,
ζ) θέματα Θρησκευτικής Αγωγής,
η) την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των Ιεροσπουδαστηρίων, τα οποία στοχεύουν στην εκπαίδευση των
Μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών, τα προγράμματα σπουδών και θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων των μαθητών, Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Ιεροκηρύκων και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κομοτηνής και Ξάνθης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα