Τμήμα Τεχνικών Μελετών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τεχνικών Μελετών είναι αρμόδιο για:

α) την έγκριση των κτηριολογικών προγραμμάτων Εποπτευομένων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας Φορέων,
β) την εκπόνηση μελετών για έργα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από αυτήν και δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία,
γ) την ανάθεση εκπόνησης μελετών έργων σε ιδιώτες μελετητές, που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και σε Εποπτευόμενους Φορείς,
δ) την διοίκηση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών τεχνικών έργων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς που εποπτεύονται από αυτή και δεν διαθέτουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
ε) έλεγχο των μελετών των τεχνικών έργων που κατατίθενται από τους Εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς της ΓΓΕΤ, προς δημοπράτηση από τη ΓΓΕΤ, ως προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια τους, καθώς και των τευχών δημοπράτησης που τις συνοδεύουν και που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης των έργων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα