Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών είναι αρμόδιο για:
α) τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και την προώθηση της συνεργασίας των Ελληνικών Φορέων με αυτούς,
β) την εκπλήρωση των οικονομικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδος στους Διεθνείς/Διακρατικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ,
γ) την εισήγηση του ορισμού εθνικών εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων (όπου απαιτείται) στις επιτροπές και τα όργανα των Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΕΤ και τον συντονισμό της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς,
δ) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας και της συνεργασίας της με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ελληνικής συμμετοχής στα διεθνή προγράμματα ΕΥΡΗΚΑ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα