Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δια Βίου Μάθησης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δια Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:
α) τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών της Δια Βίου Μάθησης,
β) τη σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Περιφερειακών υπηρεσιών.
γ) το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των περιφερειακών υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης,
δ) την στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
ε) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών Δια Βίου Μάθησης σε όλες τις δομές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα