Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων και Περιφερειακών Δομών Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:
α) την οργάνωση και συντονισμό των συστημικών σχέσεων των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,
β) την ευθύνη της έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης,
γ) την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,
δ) τα θέματα που αφορούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης που ιδρύονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από Ιδιώτες,
ε) τον έλεγχο όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,
στ) την ενεργοποίηση και υποστήριξη της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα δια βίου μάθησης και ειδικότερα του Συμβουλίου δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση, της διαρκούς διάσκεψης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και της επιτροπής παρακολούθησης του εθνικού προγράμματος δια βίου μάθησης,
ζ) για την ανά τριετία εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, με τη συμμετοχή και εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών,
η) την κατάρτιση πρότυπων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δικτύου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΙΘ ή και φορέων διοίκησης του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης,
θ) την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου φορέων δια βίου μάθησης και τη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης κατά τη λειτουργία του ή άλλων υποΜητρώων,
ι) τη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα