Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών και Επιχειρηματικότητας είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα που αφορούν την ένταξη της νέας γενιάς στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου,
β) τα θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής των νέων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και με την πολιτική στήριξη παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της νεολαίας,
γ) τα προγράμματα και συνεργασίες με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
δ) τη συγκρότηση αρχείου με πληροφοριακό υλικό σε θέματα ανάπτυξης, κινήτρων, επιδοτήσεων, θεσμών και μέτρων, για απόκτηση δυνατότητας προσανατολισμού των νέων σε συγκεκριμένες πηγές ενημέρωσης,
ε) τη στήριξη και πληροφόρηση των νέων για τις νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, ευρεσιτεχνίες, εφευρέσεις κ.λπ.,
στ) την έρευνα και την μελέτη των εργασιακών σχέσεων που αφορούν τους νέους εργαζόμενους, καθώς και με την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων,
ζ) τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιμόρφωσης για την υποστήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των νέων καθώς και εκπονεί μελέτες που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις συνθήκες εργασίας, την ανεργία νέων,
η) την κατάρτιση, υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας που υποβάλλονται στην ευρωπαϊκή ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς,
θ) τη λειτουργία γραφείου πληροφόρησης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες προώθησης πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα