Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα Πολιτισμού, Παιδείας, Πολιτικής και Κοινωνικής Συμμετοχής των νέων, Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής και Οικολογίας,
β) τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ποιότητα της εκπαιδευτικής σχέσης, την προώθηση μορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την μέριμνα και την στήριξη των σπουδαστών και των νέων μεταναστών,
γ) την μελέτη, έρευνα και διατύπωση προτάσεων για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων και τη χορήγηση διευκολύνσεων στους εργαζόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές,
δ) τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, τις παροχές για την διευκόλυνση των σπουδαζόντων, τις δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής των νέων,
ε) την κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία των νέων, καθώς και τις μεθόδους και τρόπους αντιμετώπισης της αντικοινωνικότητας, των ειδικών προβλημάτων αυτής και της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων,
στ) τη συνεργασία με αρμόδιους θεσμούς (σχολείο, οικογένεια κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων, για τη διασφάλιση και βελτίωση της υγείας των νέων καθώς και για την διαρκεί ανάπτυξη των προγραμμάτων μόρφωση και αγωγής από τα ιδρύματα ή τους άλλους φορείς προστασίας παιδιών, εφήβων και νέων,
ζ) Την προώθηση της συλλογικής και ατομικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας των νέων, την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία,
η) Την ανάπτυξη της Οικολογικής − Περιβαλλοντικής παιδείας των νέων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα