Μπορείτε να αντλήσετε τον επίσημο οδηγό υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ.

Ανακοινώσεις για νέες υποτροφίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Α' Υποτροφιών

Τηλέφωνο: 210 344 3129               Fax: 210 344 2469    Email: des-a@minedu.gov.gr Γραφείο: 2155

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα έχει ως κύριο έργο την παροχή υποτροφιών από αναπτυσσόμενες χώρες για την εκπόνηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών, μεταδιδακτορική έρευνα καθώς και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε φοιτητές ή απόφοιτους ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας εξωτερικού. Επίσης, διοργανώνει θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε «Κέντρα χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας/ ΥΠΕΞ-ΥΔΑΣ. Επιπλέον, το Τμήμα μας διαβιβάζει ρηματικές διακοινώσεις για τη συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών σε ξένα πανεπιστήμια και χορηγεί «Οδηγό Υποτροφιών» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/odhgos_ypotrofiwn_2007_100908.pdf ) και τον «Οδηγό σχετικά με τις Διεθνείς Σχέσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων».

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Κληροδοτημάτων
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Διοικ. & Οικον. Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διαχ. & Μισθ/σιας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αρ. γραφείου 2045)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι
Τηλ: 210.3442354, 210.3443229

Φαξ: 210.3442365 (με την ένδειξη «για το γραφείο 2045»)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Klirodotimata@minedu.gov.gr

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Β' Προγραμμάτων
Τηλέφωνα: 210 344 3179, 210 344 3195, 210 344 3182-3    Fax: 210 344 2477 Γραφείο: 2162
E-mail: euro2@minedu.gov.grprograms@minedu.gov.grermundus@minedu.gov.greurope@minedu.gov.gr

Αρμοδιότητες
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι η Εθνική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και Erasmus Mundus, και έχει την ευθύνη του συντονισμού, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης αυτών, μέσω του τμήματος Β' της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη των αρμόδιων οργανωτικών δομών ως προς την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Η υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Η διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού των Νέων Επιστημόνων.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε άλλο θέμα που αφορά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον τηλεφωνικό αριθμό 210-3443469 (φοιτητική μέριμνα για ΑΕΙ) δίνονται απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών σε  Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές βάσει των διμερών μορφωτικών προγραμμάτων που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλες χώρες.

Για Κληροδοτήματα Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών και Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πατήστε εδώ.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: www.iky.gr

Για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνει τα επιμέρους προγράμματα:

Comenius Προσχολική και σχολική εκπαίδευση
Erasmus Ανώτατη εκπαίδευση
Leonardo Da Vinci Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Grundtvig Εκπαίδευση ενηλίκων

Το εγκάρσιο πρόγραμμα:
Ανάπτυξη πολιτικής (ARION, CEDEFOP, δίκτυο EYRIDICE, κ.λ.π.) 
Προώθηση εκμάθησης γλωσσών
Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με τη χρήση ΤΠΕ 
Διάδοση - αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα JEAN MONNET
Το πρόγραμμα σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα