Ευρετήριο Άρθρου


 
Δ1. ΕΣΠΑ – Εργαλείο Υλοποίησης του Προγράμματος
 
Με δεδομένο ότι στόχος μας είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για το Νέο Σχολείο, με δεδομένη επίσης την συγκεκριμένη δημοσιονομική συγκυρία, προχωρήσαμε στην πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος ΕΣΠΑ, ώστε να υπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτική μας. Κάθε μέτρο να εξυπηρετεί σαφή πολιτικό στόχο.  
 
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε θέματα που άμεσα σχετίζονται με το Νέο Σχολείο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ είναι :
(α) Έργα στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα –
προϋπολογισμού 575 εκατ. Ευρώ του Υπουργείου Παιδείας.
Μέσα στους επόμενους δυο μήνες θα εκδοθούν 19 προσκλήσεις έργων από τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»). Τα έργα αφορούν:
1. την ψηφιακή τάξη σύμφωνα με τους άξονες που αναπτύχθηκαν.  (3 προσκλήσεις από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», 1 πρόσκληση από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και 1 πρόσκληση από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»),
2. την αναμόρφωση των προγραμμάτων & προετοιμασία λειτουργίας νέων υποδειγματικών σχολείων από το Σεπτέμβριο 2011, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί.
3. τον εξορθολογισμό της ύλης στη νέα μεταβατική περίοδο,
4. την επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
5. το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας,
6. την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος & απαραίτητων παρεμβάσεων σε σχολεία που βρίσκονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας,
7. την εφαρμογή  εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) (3 προσκλήσεις),
8. την διαμόρφωση μητρώου ΑμεΑ στην εκπαίδευση & την βελτίωση της ειδικής αγωγής (3 προσκλήσεις),
9. την αξιολόγηση κάθε  ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ και την σύνταξη  τεκμηριωμένης πρότασης εφαρμογής για την αναβάθμισή τους,
10. την διαμόρφωση ηλεκτρονικού κόμβου σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους.
Από τις προσκλήσεις αυτές:

  • Σε 14 περιπτώσεις, οι φορείς υλοποίησης είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένοι (προκύπτουν εκ του θεσμικού πλαισίου ως αποκλειστικά αρμόδιοι) και για το λόγο αυτό η ένταξη των σχετικών έργων θα γίνει ταχύτατα (εντός 20 ημερών από την πρόσκληση κατά μ.ο.) και θα προωθηθεί η υλοποίηση τους.
  • Σε 5 περιπτώσεις (ψηφιακή τάξη, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μάθημα διδακτικής σε ΑΕΙ) οι προσκλήσεις απευθύνονται σε ευρύ φάσμα δικαιούχων που θα αξιολογηθούν συγκριτικά και ο χρόνος ένταξης των έργων προβλέπεται να διαρκέσει 2,5 μήνες κατά μ.ο.

 
(β) Έργα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (έργα υποδομών πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) –προϋπολογισμού 815 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε εδώ ότι το συνολικό πρόγραμμα σχολικής στέγης θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης παρουσίασης
Από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ήδη εκδοθεί σε όλες τις περιφέρειες προσκλήσεις για έργα σχολικής στέγης και προχωράει η ένταξη έργων σε συνεννόηση των περιφερειών με το  Υπουργείο Παιδείας
Παράλληλα, έχουν  ξεκινήσει οι  προσκλήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού για ειδικά σχολεία.
 
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει αναλυτικός σχεδιασμός και οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζουν να δημοσιεύονται από τις 16 Μαρτίου και τελειώνουν στις 10 Μαίου.
 
 
Δ2.     Ολοήμερο Σχολείο
 
Το Νέο Σχολείο είναι ολοήμερο, και σταδιακά όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται με επιλογή σε ολοήμερα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως ήδη αναλύθηκε. Ο χρόνος παραμονής είναι μακρύτερος, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν μαθήματα ξένης γλώσσας που οδηγούν σε πιστοποίηση, κάνουν αθλητικά, εξοικειώνονται με τις τέχνες ή άλλες δημιουργικές δραστηριότητες που σήμερα κατά κανόνα αναζητούν στην ιδιωτική αγορά. Στις πρώτες τάξεις η μελέτη (ομαδική ή ατομική) γίνεται στην τάξη και έτσι η τσάντα μένει στο σχολείο.
 
Στην νέα χρονιά προχωράμε στην Α’ φάση με σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων που αφορά σε 10θέσια, 11θέσια και 12θέσια σχολεία . Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και αναφέρονται σε:

  • Μείωση της ύλης
  • Διεύρυνση του υποχρεωτικού ωραρίου
  • Εστίαση στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά
  • Στόχευση στα μαθηματικά και στη ξένη γλώσσα
  • Προτεραιότητα στη ξένη γλώσσα και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • Αύξηση των ωρών που αφορούν τον πολιτισμό και ειδικά την λογοτεχνία
  • Προγραμματισμό για κάθε σχολείο 5 τουλάχιστον παιδαγωγικών επισκέψεων σε χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα