30-11-15 Διευκρίνιση επί του υπ. αριθ. 191840/Β4/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω7ΞΙ4653ΠΣ-Ε93, ΑΔΑΜ: 15PROC003381401) «Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού διαχειριστικών συστημάτων και ανανέωση λογισμικού δομής τεχνολογίας νέφους «cloud»

Διευκρίνιση επί του υπ. αριθ. 191840/Β4/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω7ΞΙ4653ΠΣ-Ε93, ΑΔΑΜ: 15PROC003381401) πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού διαχειριστικών συστημάτων και ανανέωση λογισμικού δομής τεχνολογίας νέφους «cloud» της γενικής γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων του αντικειμένου της προμήθειας.

Για το έγγραφο πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα