Φόρμα Υποβολής Αιτήσεων Αξιολογητών Ψηφιακών Σεναρίων

Για την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για την απόφαση παράτασης υποβολής πατήστε εδώ.

Για την Ανακοινοποίηση στο ορθό του Προσωρινού Καταλόγου Αξιολογητών, πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών για Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού για τον ΟΡΘΟ Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, πατήστε εδώ

Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων, πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης - παρακολούθησης  για προσωρινό κατάλογο αξιολογητών, πατήστε εδώ.

Για τον προσωρινό κατάλογο αξιολογητών (μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων), πατήστε εδώ.

Για τον Συγκεντρωτικό Κατάλογο Αξιολογητών που έχουν απορριφθεί,  πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση του Γ.Γ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΄΄Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων για τη διευκρίνιση της διδακτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων…΄΄,  πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων, πατήστε εδώ.

Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης  για Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, πατήστε εδώ.

Για τον Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών (μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων), πατήστε εδώ.

(06-08-15) Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων, πατήστε εδώ.

(06-08-15) Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης  για Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, πατήστε εδώ.

(06-08-15) Για τον Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών (μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων), πατήστε εδώ.

(13-08-2015) Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων, πατήστε εδώ. 

(13-08-2015)  Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης  για Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, πατήστε εδώ.

(13-08-2015) Για τον Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών, (μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων), πατήστε εδώ. 

(19-08-15) Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων (19-08-2015), πατήστε εδώ.

(19-08-15) Για την Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης – Παρακολούθησης  για Προσωρινό Κατάλογο Αξιολογητών (19-08-2015), πατήστε εδώ.

(19-08-15) Για τον Οριστικό Κατάλογο Αξιολογητών (19-08-2015), (μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων), πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα